Recent comments

Latest News

श्री वेद प्रकाश शुक्ला उर्फ दीपक शुक्ला, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश
श्री वेद प्रकाश शुक्ला उर्फ दीपक शुक्ला 

प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश 

निवासी -  चंदौली, उत्तर प्रदेश  

मोबाईल - 9453663830

No comments